© 2017 RUACH MINISTRIES

Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren om de kerk te bouwen. Het bouwen van de kerk rust niet op de schouder van één persoon, maar is gebaseerd op de collectieve inzet van tientallen vrijwilligers.

Wij geloven dat God mensen zegent met bijzondere talenten. Wekelijks zetten tientallen vrijwilligers zich in met deze talenten om alle activiteiten mogelijk te maken.

U kunt daarbij denken aan administratieve werkzaamheden, het ondersteunen van mensen met praktische hulp, het opbouwen van installaties, zorgen dat de kinderen een onvergetelijke tijd hebben of bijvoorbeeld het verzorgen van workshop. Wilt u ook een bijdrage leveren? Vul dan het formulier in, door op de knop te klikken (rechts).

VRIJWILLIGER

Met uw gift maakt u een belangrijk verschil. U helpt hiermee met het uitwerken van de visie van Ruach Ministries en maakt het verschil in de levens van honderden mensen die door Ruach Ministries bereikt en ondersteund worden. 

De Bijbel zeg dat het voor de gelovige een vreugde is om te geven en om niet te inhouden. Het geven gebeurt ongedwongen en met blijdschap. Wij geloven in het tiende principe om de kerk op te bouwen, zoals in Maleachi staat beschreven.

Er zijn verschillende manieren om te geven. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een van de diensten, per bank of via een machtiging. 

Stichting Ruach Ministries is een Algemeen Nut Beogende Instelling vermeld onder RSIN 8042.42.513. Uw giften zijn daarom (deels) aftrekbaar van de belasting.

GEVEN

ING Bank  NL29 INGB 0651 7821 71

Stichting Ruach Ministries